13

Thursday, May

Amt studio Katowice - Europa Centralna meble

Kancelaria radcy prawnego Gdynia
 /  / Kancelaria radcy prawnego Gdynia

Kancelaria radcy prawnego Gdynia

Poszukując pomocy w sprawie dochodzenia roszczeń od nieuczciwego pracodawcy, warto zgłosić się do profesjonalnej firmy jaką jest niewątpliwie Kancelaria radcy prawnego Gdynia świadczy takie usługi kompleksowo, dzięki prawnikom biegle władającym prawem. Udając się po poradę prawną, radca prawny przeanalizuje sprawę i przedstawi swoją opinię co do możliwości uzyskania należności. Jeżeli klient zdecyduje się, aby radca prawny zajął się jego problemem, nie będzie musiał głowić się nad sporządzaniem pism procesowych i pilnowaniem terminów rozpraw, ponieważ będzie to w gestii kancelarii. Radca prawny będzie również reprezentował klienta w sądzie, w razie konieczności będzie także domagał się powołania biegłego, z dziedziny której dotyczy sprawa na przykład niewypłacenia należnych kwot na przepracowane godziny nadliczbowe w systemie czterobrygadowym. W przypadku redukcji etatów i zwolnień grupowych, pracodawca ma obowiązek wypłacić pracownikom odszkodowanie, jeżeli nie chce dobrowolnie dokonać należnych wypłat, również pracownicy mogą dochodzić swoich praw na drodze sądowej, radca prawny udzieli im stosownych informacji i poprowadzi sprawę do końca.

Pozostałe artykuły tematyczne o budownictwie:

About the author:

Related posts