23

Wednesday, June

Mieszkania i Budownictwo

Polityka finansowa państwa
 /  / Polityka finansowa państwa
Polityka finansowa państwa

Polityka finansowa państwa

Każde państwo ma swoje dochody, które pochodzą, czy to z podatków, jakie od swojej pracy płacą ludzie, którzy są mieszkańcami danego kraju, oraz dochody z działalności przedsiębiorstw, jakie są własnością państwa. Systemem finansowym każdego państwa nazywa się w wielkim skrócie te instytucje, które razem tworzą logiczną i spójną całość,m a na celu mają zdobywanie środków pieniężnych. To jakie państwo uzyskało pieniądze, wchodzi w skład jego budżetu, a ten budżet musi być następnie rozdzielony pomiędzy wiele elementów społecznych, takich jak na przykład osławiona służba zdrowia, czy też szkolnictwo. To ile pieniędzy przypadnie, któremu elementów jest częścią polityki finansowej danego kraju. Poza tym polityką tą nazywamy także wszelką działalność, która ma na celu zwiększenie dochodów państwa, czyli ceny, z jakimi dany kraj eksportuje swoje wyroby i tym podobne sposoby. Jeśli kraj nie jest zamożny, a w takiej sytuacji znajduje się Polska, to przeważnie rząd, rozdzielając budżet ma wielki problem, ponieważ przeważnie potrzeby są dużo większe od nakładów finansowania jakie są w posiadaniu kraju, Nie można tego tak łatwo rozwiązać, ponieważ wymaga to naprawdę dużych kwot pieniędzy. Niestety polityka finansowa Polski jest naprawdę bardzo zła, ponieważ mamy kredyty, jakie zostały zaciągnięte u innych państw, za czasów chociażby Edwarda Gierka, no i jasne jest, że teraz jest nam się ciężko uporać ze spłatą tych kredytów, których odsetki są naprawdę ogromne. Gierek myślał, że zrobi dla Polaków dobrze, ponieważ wówczas w Polsce, było naprawdę wszystko dostępne, kolorowe telewizory, samochody, jednak tak naprawdę zgotował nie lada problem przyszłym pokoleniom.

Pozostałe artykuły tematyczne o budownictwie:

About the author:

Related posts