23

Friday, July

Mieszkania i Budownictwo

Z drugiej ręki
 /  / Z drugiej ręki
Z drugiej ręki

Z drugiej ręki

Mieszkanie to bardzo duży wydatek, a zakupowi nieruchomości towarzyszą skomplikowane formalności. Natomiast poszukiwanie mieszkania jest procesem żmudnym i długim. Szukać mieszkania można samodzielnie, w oparciu o ogłoszenia w prasie czy Internecie lub opierając się o pomoc pośrednika obrotem nieruchomości. Szukając samodzielnie, warto przejrzeć wszystkie oferty i dokonać wstępnej selekcji. Potem należy obejrzeć wybrane mieszkania, odpowiadające nam pod względem metrażu oraz lokalizacji i stwierdzić które z nich jest najbardziej odpowiednie. Mieszkanie należy dokładnie obejrzeć.

Między innymi sprawdzić sprawność instalacji gazowej i elektrycznej oraz wykończenie mieszkania, domofony, oświetlenie klatki oraz okolicy. Należy także zainteresować się wpisami w księdze wieczystej nieruchomości. Należy sprawdzić, kto jest obecnym właścicielem nieruchomości i czy nabył ją zgodnie z prawem. Szczególnie ważne jest to w przypadku zakupu nieruchomości za pieniądze z zaciągniętego kredytu.

Zainteresować powinniśmy się też działem trzecim księgi, gdzie znajdują się prawa rzeczowe, ograniczenia w rozporządzaniu nieruchomością lub użytkowaniem wieczystym oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości. Ważne jest, aby osoba trzecia nie miała żadnych praw związanych z użytkowaniem mieszkania. Koniecznie należy też sprawdzić dział czwarty księgi wieczystej, gdzie wpisywane są hipoteki z dokładnym określeniem wysokości, waluty, zakresu, rodzaju, pierwszeństwa i ewentualnych innych ich cech.

Pozostałe artykuły tematyczne o budownictwie:

About the author:

Related posts